четвртак, 27. август 2015.

Mali test za proveru demokratičnosti vlasti

Viktor Radun Teon
 Mali test za proveru demokratičnosti vlasti


(Ovo su osnovne tačke provere vlasti. Proverite aktuelnu vlast tačku po tačku i ako nije onako kako bi demokratska vlast trebalo da bude, znate šta vam je činiti - vratite se ponovo na tačku 5 i učinite ono što je neophodno).

1. Ko koga kontroliše: vlast narod ili narod vlast? (u demokratskim zemljama - ima li takvih? - narod treba da kontroliše vlast a ne obrnuto. Privatnost građana je neprikosnovena.)
2. Stepen korupcije u vlasti (veze i vezice, zapošljavanje po političkoj podobnosti a ne po srodnosti ili partijskoj pripadnosti...)
3. Transparentnost vlasti (da li vlast obaveštava javnost o svojim odlukama, planovima i akcijama i da li su važni dokumenti i zakoni slobodni za pristup javnosti)
4. Postojanje slobode medija (da lis u mediji pod kontrolom vlasti, ima li cenzure...)
5. Sloboda okupljanja naroda kao izraza volje naroda i osnovnog demokratskog prava (neophodno u slučajevima kada postoje značajna odstupanja vlasti u domenu učinjenog u odnosu na proklamovano).
6. Preispitivanje onoga što je vlast:
a) obećala u predizbornoj kampanji
b) najavila da će uraditi
c) uradila
7. Poslednje ali ne i zadnje: ne zaboravite, nije važno kako izgledaju i koliko se pojavljuju u javnosti oni koji vas zastupaju (tj. vlast) već šta i kako rade u službi naroda i u cilju ekonomskog i društvenog prosperiteta.

Prijatno čitanje i analiza.

Нема коментара: