недеља, 17. март 2013.

Viktor Radun Teon: OvovremenostViktor Radun Teon
Ovovremenost

Stameno snogledan
Dan petlova
Evo otvaram pučinu
Iz utrobe rasporene bludnice vremena
Zaiskri nepatvorena zvezdana bol

Mikrokosmički psalmi koji počinju
Ovim rečima:
Kraj dugog ciklusa propadanja
Plavetnim obzorom drhtava kći smrti
Klanja se onima koji izdržaše

I zadrhta moj glas
Stopi se u bruj svih glasova umrlih
Za konačnu pobedu i pir anđela višnjih
Ovovremenost, stapanje krajnosti
U svetlosni grad obezličenih istina