четвртак, 27. мај 2010.

Biografija Vitgenštajna

Sa posebnom radošću objavljujem vest da je danas iz štampe izašla knjiga Vitgenštajn, sažet uvid u život i delo Ludviga Vitgenštajna, jednog od najvećih filosofa XX veka.
Autor je A.Dž. Ejer (A. J. Ayer), takođe jedan od znamenitih filosofa. Ejer je napisao odličnu, jasnu i konciznu studiju o životu i delu Vitgenštajna. Knjiga je vredna jer daje preglednu analizu svih Vitgenštajnovih radova, posebno se osvrćući na Tractatus i Filosofska istraživanja.
Knjiga izlazi u izdanju Mediterran-a iz Novog Sada, prevodilac: Viktor Radun Teon.