уторак, 07. октобар 2008.

Predlog za čitanje

Knjiga Vladimira Kopicla: Tehnoskepticizam
Izdanje: Orpheus Novi Sad, 2007.

Ovo je izvrstan izbor eseja različitih, eminentnih mislilaca iz raznih oblasti filosofije, nauke i umetnosti (Dejvid Votson, Hakim Bej, Rej Kurcvajl, Džejms Lavlok i dr.) koji se bave kritičkim promišljanjem raznih pitanja budućnosti. Toplo preporučujem.

BUDUĆNOST I PROMENA SISTEMA


Osnovna stvar na kojoj treba stalno insistirati jeste:
NEMIRENJE SA STANJEM KAKVO JESTE, TEŽITI STALNO ZA PROMENOM NAVIŠE.

Ali, šta to zapravo znači?
To znači: stalno preosmišljavanje, predizajniranje, prekomponovanje, inoviranje, preispitivanje. Ovo je suštinski princip napredovanja. Istinskog napredovanja. Istinsko napredovanje je samo ono koje je u stanju da se stalno preosmišljava i preispituje, pri čemu se uvek postiže sve bolje i potpunije usklađivanje sa zacrtanim ciljem, i pri čemu se ostvaruje kontinuirana komunikacija sa okruženjem.
Dakle, Napredovanje je permanentno usklađivanje jednog sistema sa svojim okruženjem, uz uslov interakcije i otvorenosti.

Pitanje je sledeće: kako se sve ovo, gore napisano, slaže sa našim političkim i ekonomskim sistemom (Srbije)? Ili, bolje obrnuto, kako se naš sistem uklapa u ove principe?

- da li znamo šta je naš cilj?
- da li smo dovoljno otvoreni za okruženje, ili smo samo zavedeni na jednu stranu i samo prividno vodimo "otvorenu" politiku i "demokratiju"?
- da li se menjamo da bismo se što bolje usklađivali sa svojim i eksternim potrebama i motivima ili da bismo zadovoljavali diktate spoljnih faktora i sila?
- da li je kod nas preispitivanje u funkciji jasnog cilja ili je preispitivanje postalo cilj samo za sebe?

????

среда, 16. јул 2008.

Aktiviranje Centra AURORA

Dragi članovi centra AURORA i ostali ljudi dobre volje,

Najzad mogu da Vam saopštim da je centar AURORA, posle dosta administriranja, formalno zaokružen. Dakle, "beba" je rođena, sada predstoji posao i angažovanje.
Voleo bih da mi se javite kako stojite s vremenom, pa da organizujemo jednu simboličnu proslavu osnivanja centra, a onda ćemo se dogovoriti oko budućeg sastanka, na kome ćemo raspravljati o konkretnom Programu aktivnosti do kraja tekuće godine.

Do tada, u zdravlje!

Predsednik Centra AURORA
Viktor Radun

субота, 14. јун 2008.

REGISTROVANJE CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE BUDUĆNOSTI I RAZVOJ ČOVEKA I OKRUŽENJA - AURORA


Dana 05.06. 2008. godine ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donelo je Rešenje o upisu centra Aurora, Novi Sad u registar udruženja, pod rednim brojem 13743, kao udruženje građana.

Ciljevi i zadaci centra Aurora su:
 • istraživanje budućnosti čoveka, društva i Zemlje i analiza promena u globalnom okruženju;
 • istraživanje i predviđanje mogućnosti psihičkog, fizičkog i društvenog razvoja čoveka u uslovima tehnološkog razvoja i globalizacije;
 • afirmisanje i zalaganje za praktičnu primenu i razvoj vrlina i pozitivnih ljudskih vrednosti;
 • analiza i preispitivanje smisla, ciljeva i vidova čovekove egzistencije, posebno sa aspekta budućeg razvoja ljudskog društva;
 • proučavanje mogućnosti i adekvatnih metoda i tehnika u cilju usklađivanja čoveka i društva sa životnom sredinom;
 • zalaganje za negovanje pozitivnog i holističkog pristupa čoveka prema životnom, ekonomskom i društvenom okruženju;
 • borba protiv diskriminacije i ograničenja ljudskih potencijala i ljudskih prava na principima slobode, jednakosti i tolerancije;
 • promovisanje i uvažavanje različitosti među ljudima (različite rase, religije, nacije, nasleđe, etnicitet, uverenja, stavovi, opredeljenja).
Nadam se da će Aurora uspeti da privuče pažnju naučne, stručne i šire javnosti i da unese određenu neophodnu (a i više od toga) kreativnu snagu i veru u društvo i pojedince, u Srbiji i na međunarodnom planu, da se uzdignu iznad kolotečine i stereotipa kako bi budućnost bila jasnija nego što je sada.

Šta nam je potrebno? Tri stvari:
 • vizija
 • akcija
 • interakcija
Za budućnost SADA.

среда, 21. мај 2008.

Politička situacija u Srbiji - ukratko

Hm,
koliko se uopšte može 'ukratko' opisivati ova nezgodna (da ne kažem nesrećna) situacija u našoj lepoj Srbiji.
Raspolućenost (da upotrebim ovaj popularni izraz) Srbije vidljiva je na svakom koraku, toliko da bode oči. Na sve strane podele. Ne samo dve suprotstavljene političke opcije, već dve međusobno isključive opcije, pri čemu su i jedni i drugi spremni da idu do kraja (do istrebljenja) samo da bi dokazali kako su samo oni u pravu, a onaj drugi 'u krivu'.
Nedostaje nam nijansiranje, taktičnost, diplomatija. Suviše smo sirovi. Zašto ne bismo išli srednjim putem? A opet, moramo imati nepokolebljiv stav o pitanju Kosova, kao i svakog drugog dela naše teritorije. Koja zemlja je spremna da tek tako da deo svoje teritorije, koliko god da je mali ili udaljen? Setimo se rata za Foklandska ostrva u prošlom veku, kada su engleski brodovi hitali da odbrane svoj integritet na ostrvcima hiljadama kilometara dalje od onoga što znamo kao britanska teritorija. Da ne govorimo o SAD, koje brane svoje interese po čitavom svetu... Priče o tome da u vreme globalizacije nije toliko važno isticati nacionalne interese samo su varka. Velike sile su najveći nacionalisti.
Ovo je veoma važno pitanje. Ako SADA ne uspostavimo svoju nacionalnu politiku, svoje interese, svoju strategiju, nećemo imati ni budućnosti. Mislim da je to neki minimum oko koga će se većina građana složiti. Neprestane svađe, optužbe, promene stava i politike (što je samo izraz njihovog nepostojanja), ne vode nikuda, već Srbiju stalno drže u jednom kvazi stanju, takoreći 'u leru', što je konstantan izvor napetosti, krize i konfuzije, a što opet, vodi u kriminal, nasilje, nepotizam, korupciju, afere, itd.

петак, 25. април 2008.

Planeta - časopis za nauku, istraživanja i otkrića

Časopis koji pokriva područje nauke, novih tehnologija, istraživanja, istraživanje budućnosti i sl.
Izuzetno zanimljiv, pruža obilje informacija, bogato ilustrovan. Vredi pogledati!
Novi broj - mart-maj 2008. može se naći u prodaji na bolje snabdevenim kioscima. Cena: 180 din.
Tema ovog broja je: Letelice budućnosti.

среда, 23. април 2008.

FORUM: BUDUĆNOST ZEMLJE, DRŽAVE, NACIJE, RELIGIJE, ETIKE, NAUKE, ČOVEKA?

Otvaram forum istraživanja budućnosti. Ovde ću pokrenuti samo neka pitanja, koja su, nadam se, ključna za pronalaženje puta kroz lavirint budućnosti.

Ključna pitanja:
- Kuda ide ovaj svet?
- Da li je uopšte moguć održivi razvoj ili je ravnoteža nepovratno izgubljena?
- Da li nas čeka kataklizma ili će se čovečanstvo osvestiti i pronaći izlaz?
- Koji je smisao istraživanja budućnosti? Da li uopšte treba da se bavimo budućnošću?
- Šta je to što će se u budućnosti promeniti a šta je ono što će ostati isto?
- Kakvi su trendovi promena?
- Da li je moguće promeniti budućnost?

Šta još?.... Šta vi mislite?

OSNIVANJE CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE BUDUĆNOSTI I RAZVOJ ČOVEKA I OKRUŽENJA - AURORA

Na današnji dan, 23.04.2008. godine (koji je i međunarodni dan knjige) održana je osnivačka skupština Centra za istraživanje budućnosti i razvoj čoveka i okruženja - AURORA.

Centar AURORA je zamišljen kao interdisciplinarni forum za razmenu i sučeljavanje različitih mišljenja, pogleda na svet i filozofija oko pitanja budućnosti "razvoja" čovečanstva, odnosa ljudskog društva i životne sredine, budućnosti etike, ekonomije, nauke, društvenih odnosa, uloge tehnike i novih tehnologija, genetike, i svih drugih pitanja od važnosti za razumevanje i spoznaju suštine i smisla čovekove egzistencije u vremenu.

Ciljevi i zadaci Centra dati Statutom realizovaće se kroz niz aktivnosti, koje odražavaju osnovnu ideju vodilju osnivača: jedinstvo teorijskih uvida i praktičnih aspekata odnosa čoveka i okruženja, sada i u budućnosti.

Živimo u vremenu gigantskih previranja, revolucije, radikalnih promena, sažimanja vremena i prostora, u eri globalnih promena. Zakoni koji su važili pre dvadeset godina ne važe više, životni ritmovi se menjaju, klima je poludela, niko više nema dovoljno vremena ni za šta, a naročito za sebe.

Aurora je kao zora, izlazeće Sunce, koje se pomalja da bi probudilo usnulu planetu. Nadamo se da će ova zora uspeti da je razmrda i osvesti. Jer, ovo je ipak naša planeta. Naš dom. Jedini koji, zasad, imamo.

понедељак, 14. април 2008.

Nepovezivanje i "strategija" ekonomskog "razvoja" Srbije

Nepovezivanje različitih događaja, pojava, procesa itd. je sindrom nepoznavanja elementarnih zakona i principa izučavanja budućnosti. Ne samo u slučaju Srbije, već i šire.

Kako je moguće raditi strategiju razvoja ekonomije a ne uzeti u obzir političke promene? Kod izrađivanja strategije razvoja ekonomije Srbije moraju se uzeti u obzir i političke promene. Kod nas je ekonomija uvek isprepletena sa politikom. Najnoviji je primer Kosova. Kako je moguće da kreatori ekonomske politike nisu znali da će Kosovo proklamovati nezavisnost ove godine? Tako je za ovu, 2008. godinu bila predviđena stabilizacija ekonomije, dalji rast BDP-a, dovršavanje privatizacije, relativno veliki priliv stranih direktnih investicija itd.

Odjednom, samoproglašena nezavisnost Kosova u februaru 2008. Zatim, raspuštanje skupštine i vlade sledećeg meseca. Politička kriza. Da li se to moglo predvideti?

Šta sledi? Izbori, iščekivanje, neizvesnost...

Ekonomija koja zavisi skoro isključivo od priliva SDI, kao što je ekonomija Srbije, ulazi ponovo u fazu neizvesnosti...

понедељак, 24. март 2008.

Smisao frke i pažnja kao resurs XXI veka?!

U čemu je smisao frke? Zašto svi negde žure, jure, grizu, grebu, "frkišu"?
Gde je tu "ja"? Ljudi gube sebe u potrazi za vremenom, za koje takođe misle da gube...
Uveče gledaju glupe "sapunske opere" i različite vrste emisija tipa "reality show", veruju u podmetnute ideale ili čitaju najnovije tračeve o "poznatim" "folkerkama" i ostalim kvazi V.I.P. likovima ili se užasavaju nad sve morbidnijim ubistvima itd. itd.

Život većine ljudi se, na žalost, pretvara u trku za minutima i sekundama... Smisao života nalaze u ispunjavanju svakog sekunda, da bi onda kasnije shvatili (a možda i nikad), da im je život u stvari proćerdan na neke tričarije i površnosti...

Tako ljudi postaju robovi forme, navike, inercije, sve nezadovoljniji i umorniji. Zašto? Zato što forma, površina, navika, inercija, ne mogu da zadovolje ono što je istinsko, što je suštinski naše biće. Samo duboke, suštinske stvari mogu da zadovolje našu suštinu.

Nedostaje nam pažnja. Naše postmoderno društvo postaje gladno pažnje, suštine i smisla. To su resursi koji nam sve više nedostaju. To su resursi koji postaju sve ređi, a po osnovnom ekonomskom zakonu retki proizvodi postaju sve cenjeniji.

Ekonomija XXI veka je ekonomija pažnje i smisla. To znači da će nove oblasti interesantne za ulaganje biti oblasti proizvodnje pažnje, smislenosti i ljubavi.

Dakle, malo više pažnje, molim vas, jer tu leži budućnost!

уторак, 18. март 2008.

Radovi iz oblasti Studija Budućnosti

1. Iza ekonomije znanja - tendencije i implikacije nove globalne paradigme. III savetovanje Na putu ka dobu znanja, 15-18-09.2005., Novi Sad, Fakultet za menadžment, Novi Sad.
Sajt: http://docs.google.com/Doc?id=dc5qxkst_0dzg55tdn
2. Strategijski značaj Studija budućnosti u globalnom poslovanju. V savetovanje
Na putu ka dobu znanja, 2007., Sr. Karlovci, Fakultet za menadžment, Novi Sad.
Sajt: http://docs.google.com/Doc?id=dc5qxkst_7v986d4ct

понедељак, 17. март 2008.

Nano roboti - nove mogućnosti lečenja?

Jedan od napisa o mogućnostima korišćenja nano robota u medicini. Nano roboti su roboti na molekularnom nivou. Kao takvi, oni lako mogu prodreti u ljudski organizam. Zamislite budućnost gde ćemo se moći lečiti pomoću nano-robota, tehnikom intravenskog ubrizgavanja nano-robota. Takvi minijaturni mehanizmi će moći da budu programirani za borbu protiv različitih štetnih ćelija (na primer, ćelija raka) ili parazita.

Pogledajte sajt: http://radio.weblogs.com/0105910/2004/08/23.html

Trendovi budućnosti

Ovo je jedna od najboljih mapa trendova ikad sastavljenih. Napravljena je originalno, kao mapa grada, sa ulicama i trgovima... Kliknite na sajt: http://www.rossdawsonblog.com/weblog/archives/2008/01/see_our_latest.html

субота, 15. март 2008.

TRANSHUMANIZAM

Transhumanizam je interdisciplinarna oblast izučavanja mogućnosti razvoja čoveka u svim pravcima, mogućnosti stalne transcendencije čoveka. Transhumanizam je filozofija i istraživanje prevazilaženja granica ljudskog i ostvarenja stanja nadčoveka.
Ovo je izuzetno plodna oblast.

Videti o transhumanizmu:
en.wikipedia.org/wiki/Transhumanism
www.transhumanism.org/
www.nickbostrom.com/ethics/values.html
http://www.aleph.se/Trans/Intro/index-2.html

Biocosm: The New Scientific Theory of Evolution: Intelligent Life is the Architect of the Universe

Nova naučna teorija evolucije. Vredi čitanja.
Izvor: http://www.kurzweilai.net/meme/frame.html?main=/articles/art0592.html?

петак, 14. март 2008.

IZAZOVI DANAŠNJICE – ZAŠTO JE VAŽNO IZUČAVANJE BUDUĆNOSTI?

Od sredine XX veka istorija razvoja ljudskog društva dobija nove konture, tok i dinamiku, postižući svoj puni zamah naročito u periodu od poslednjih decenija XX veka do danas.

Tačka prekretnica po mnogima je početak 90-tih godina minulog veka, tačnije 1991. godina, koju je obeležio pad Berlinskog zida, što je simbolički označilo kraj hladnog rata i početak nove ere u međunarodnim političkim, ekonomskim i uopšte društvenim odnosima.

Promene koje se danas dešavaju u okruženju objašnjavaju se procesom globalizacije. Globalizacija se može posmatrati kao tendencija ka stvaranju novog, globalnog ekonomskog i opštedruštvenog sistema, koji karakteriše, s jedne strane, integracija, interaktivnost, kompleksnost, konkurentnost, a s druge strane, smanjenje suvereniteta nacionalnih ekonomija nauštrb nadležnosti moćnih privrednih subjekata (pretežno transnacionalnih kompanija) i nezavisnih nedržavnih institucija, neformalnih i formalnih tela, asocijacija, fondova i organizacija, regionalnog ili globalnog karaktera.


Ključna reč koja karakteriše globalizaciju je transformacija.
Globalizacija je univerzalni i sekularni proces koji prožima sve aspekte društva. Ona ruši granice i uspostavlja nove veze i odnose, stvarajući uslove za bržu i efikasniju razmenu ljudi, kapitala, roba, usluga, novca, informacija i znanja na globalnom nivou.

Globalizacija je dinamički proces. On nije jednostran i jednosmeran, već i sam stvara nove protivrečnosti i kontradikcije, koje menjaju i sam proces, ne samo formalno već i suštinski. Ravnoteža vladajućih sila na globalnoj ekonomskoj i političkoj sceni neprestano se menja. Međa milenijuma svedoči rađanju novih velikih sila, u prvom redu Kine, Indije i Rusije, koje svojom ekonomskom snagom mogu da pariraju već ustaljenim divovima na zalasku – SAD, Japanu i EU.

Globalizacija je proizašla iz naučne i tehnološke revolucije polovinom XX veka. Sveopšta ekspanzija znanja, bujanje inovacija, razvoj informacionih, telekomunikacionih i tzv. „čistih“ tehnologija, uticaj marketinga, naglašavanje kvaliteta, dominacija dizajna, intenziviraju društvene odnose i dramatično menjaju kulturu, motive, navike, stilove i pogled na svet ljudi. Moderno društvo postaje umreženo društvo. Sve je u stalnoj interakciji, međusobno uslovljeno, prožimajuće. Moderno društvo postaje dinamično do granice haotičnog. Moderna nauka se služi takvim kategorijama kao što su: relativnost, neopredeljenost, crna kutija, sistemi, sinergija, haos, turbulencija, stohastičnost, elastičnost, indeterminizam, nesvesno.

U takvim uslovima, kada rast sveukupnog znanja ali i mnoštva drugih pojava i procesa može da se izrazi eksponencijalnom krivom, čovečanstvo se suočava sa novim, dotad potpuno nepoznatim izazovima, koji otvaraju brojna pitanja. Po prvi put u svojoj istoriji, ljudska vrsta se nalazi pred izazovom preispitivanja i revidiranja vlastitog razvojnog puta. Najjednostavnija činjenica stanja današnjeg društva, današnjih svetskih društvenih odnosa, može se sažeti u jednu reč: brzina. Brzina postaje konstanta i merilo svih stvari. Globalna ekonomija postaje ekonomija brzine. Poslovi, institucije, tehnika, sredstva, način života, navike, shvatanja, sve se menja, zahuktava i ubrzava do besmisla. Dosadašnji model rasta i „razvoja“, zasnovan na tehnološkom i ekonomskom determinizmu i preduzetničkoj inicijativi doveo nas je u ćorsokak. Brzina promena i naučno-tehnološki progres doveli su svetsko društvo u krizu. To je globalna kriza, ekonomska, politička, opšte društvena, koja zahvata ogroman deo svetskog stanovništva, sve segmente i aspekte društvenih odnosa i aktivnosti.

Globalna kriza ukazuje na spremnost za promene. To su promene koje čovečanstvo mora preduzeti na sebi, sâmo inicirati, osmisliti i realizovati. To su radikalne promene, koje se tiču napuštanja zastarelih modela, raskida sa prošlošću, i uspostavljanja totalno novih odnosa – promene vladajuće paradigme.

Paradigma sadašnje faze razvoja čovečanstva je paradigma znanja. Samo znanje nije dovoljno. Znanje ne sme da bude cilj po sebi, u smislu tendencije sticanja znanja o znanju. Neprestano i sve brže nagomilavanje znanja obesmišljava svrhu sticanja znanja. Znanje ne sme da raste brže od razumevanja njega samog, jer postaje nekontrolisano, pa samim tim i potencijalno opasno.

Na kojoj paradigmi, na kojim vrednostima treba da se zasniva globalni društveni sistem ako hoćemo da ga učinimo uspešnijim, humanijim i boljim za sve? Ako pođemo od toga da je ono što sledi iza koncepta znanja mudrost, ili duhovno znanje, onda bismo mogli da iznesemo tezu da će centralna paradigma u duhovnoj ekonomiji biti paradigma mudrosti, odnosno duhovnog znanja. Mudrost stoji kao neprikosnoveni ljudski atribut. Ono što je zaista važno jeste sticanje mudrosti, a ona u sebi objedinjuje vrednosti, moral i lična iskustva i rezultat je dugog ličnog učenja.

Koje su to ključne tendencije i procesi u kretanju društva koji ukazuju na promenu vladajuće paradigme?

Pomenimo samo neke procese koji, po našem mišljenju, stvaraju uslove za promenu vladajuće paradigme, od paradigme znanja ka paradigmi mudrosti:


 • Promene u obrazovanju (demokratizacija obrazovanja, kontinuirano i sveobuhvatno obrazovanje);
 • Svesnost okruženja i stvaranje tzv. ekonomije okruženja (environmental economy);
 • Bujanje duhovnih pokreta (tzv. New Age pokreti, ponovno otkrivanje vrednosti drevnih duhovnih tradicija: Zen, Joga, Tai Či Čuan, TM, Taoizam, Reiki i dr.);
 • Masovni društveni pokreti i demonstracije;
 • Promene u organizaciji posla (od rigidne, hijerarhijske organizacije ka elastičnoj, otvorenoj organizaciji);
 • Prenos upravljanja sa viših na niže nivoe (ovlašćivanje, samoupravljanje);
 • Stvaranje nadnacionalnih, međuregionalnih i globalnih organizacija (UN, NATO, EU, NAFTA, OEBS, OECD itd.);
 • Razvoj medicine i nauka o istraživanju svesti i uma (neurologije, psihologije, psihijatrije, biohemije, genetike i dr.);
 • Demografski bum (početkom XXI veka ukupan broj stanovnika na našoj planeti premašio je 6 milijardi)
 • Svesnost poštovanja ljudskih i manjinskih prava
 • Globalno uređivanje kriza, konflikata, ratova, prirodnih katastrofa i terorizma
 • Svesnost poštovanja ljudskih prava, i dr.

Ovi procesi nam govore o tome da ljudsko društvo ubrzano sazreva, krećući se u pravcu preispitivanja sopstvenog funkcionisanja i sopstvene svrhe.

Budućnost sada ili uvod u vizijuŠta je budućnost?
Zašto je važno izučavanje budućnosti?
Nije li budućnost već SADA?
Budućnost je neizvesna samo za onoga ko se ne brine za nju, ko se ne bavi njome. Okrenutost budućnosti, sutrašnjici, predstavlja izraz težnje svakog čoveka. Svi smo mi ciljna bića. Svaka naša akcija je usmerena ka nekom cilju. Ili bi, bar, trebala da bude.
Cilj ovog uvodnog napisa jeste da pokrene naučnu, stručnu, umetničku i ostalu kreativnu javnost da se pozabavi budućnošću.
Zašto?
Zato što je budućnost ono što je proizvod naših akcija u sadašnjosti. Zato što onaj ko upravlja budućnošću, upravlja svojim životom. Naša okupiranost prošlošću čini nas slepim za budućnost. Ako nemamo kontakt sa budućnošću, nećemo imati kontakt ni sa sadašnošću.

Budućnost je nevidljiva. Ali, nije li sva čar upravo u težnji ka spoznavanju nevidljivog?
Za kraj ovog kratkog uvoda, citirajmo velike reči velikog Džonatana Svifta:
"Vizija je umetnost gledanja na nevidljive stvari."