понедељак, 27. децембар 2010.

Revolt, preporod

Novi nadrealizam

Ono što je neophodno, ovom moru beznađa, ovom plavetnilu bez dna, jeste novi nadrealizam, novi uzlet nadrealnog, hiperrealnog, koji će uzdrmati tlo pod našim nogama i razbuditi plam ideja u našim zaspalim umovima.

Čoveku je neophodno novo buđenje, jer je ponovo utonuo u mulj iluzija koje je sam stvorio.

I nauka i umetnost i filosofija dospeli su do granica sopstvenog iskreiranog sveta. Dalje više ne mogu. Svaki korak dalje je prelazak u drugu ravan. Tamo gde u stvari čovek treba da pređe. Vreme je da posadi seme natčoveka.

Čovek je neprekidna transformacija. On je sam sebi predmet eksperimentisanja.

Politika uništava istinsko seme ljudskog. Instrumentalizovana moćnim krupnim globalnim biznisom, ona mrvi i poslednje ostatke slobode, meljući čoveka i pretvarajući ga u paštetu koja se može namazati na svaki hleb.

Čoveče, ne daj se! Odupri se jarmu konzumerističke filosofije i shvati da si slobodno i kreativno biće! Stvaraj i kreći se u svim pravcima!