субота, 14. јун 2008.

REGISTROVANJE CENTRA ZA ISTRAŽIVANJE BUDUĆNOSTI I RAZVOJ ČOVEKA I OKRUŽENJA - AURORA


Dana 05.06. 2008. godine ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donelo je Rešenje o upisu centra Aurora, Novi Sad u registar udruženja, pod rednim brojem 13743, kao udruženje građana.

Ciljevi i zadaci centra Aurora su:
 • istraživanje budućnosti čoveka, društva i Zemlje i analiza promena u globalnom okruženju;
 • istraživanje i predviđanje mogućnosti psihičkog, fizičkog i društvenog razvoja čoveka u uslovima tehnološkog razvoja i globalizacije;
 • afirmisanje i zalaganje za praktičnu primenu i razvoj vrlina i pozitivnih ljudskih vrednosti;
 • analiza i preispitivanje smisla, ciljeva i vidova čovekove egzistencije, posebno sa aspekta budućeg razvoja ljudskog društva;
 • proučavanje mogućnosti i adekvatnih metoda i tehnika u cilju usklađivanja čoveka i društva sa životnom sredinom;
 • zalaganje za negovanje pozitivnog i holističkog pristupa čoveka prema životnom, ekonomskom i društvenom okruženju;
 • borba protiv diskriminacije i ograničenja ljudskih potencijala i ljudskih prava na principima slobode, jednakosti i tolerancije;
 • promovisanje i uvažavanje različitosti među ljudima (različite rase, religije, nacije, nasleđe, etnicitet, uverenja, stavovi, opredeljenja).
Nadam se da će Aurora uspeti da privuče pažnju naučne, stručne i šire javnosti i da unese određenu neophodnu (a i više od toga) kreativnu snagu i veru u društvo i pojedince, u Srbiji i na međunarodnom planu, da se uzdignu iznad kolotečine i stereotipa kako bi budućnost bila jasnija nego što je sada.

Šta nam je potrebno? Tri stvari:
 • vizija
 • akcija
 • interakcija
Za budućnost SADA.