понедељак, 27. децембар 2010.

Revolt, preporod

Novi nadrealizam

Ono što je neophodno, ovom moru beznađa, ovom plavetnilu bez dna, jeste novi nadrealizam, novi uzlet nadrealnog, hiperrealnog, koji će uzdrmati tlo pod našim nogama i razbuditi plam ideja u našim zaspalim umovima.

Čoveku je neophodno novo buđenje, jer je ponovo utonuo u mulj iluzija koje je sam stvorio.

I nauka i umetnost i filosofija dospeli su do granica sopstvenog iskreiranog sveta. Dalje više ne mogu. Svaki korak dalje je prelazak u drugu ravan. Tamo gde u stvari čovek treba da pređe. Vreme je da posadi seme natčoveka.

Čovek je neprekidna transformacija. On je sam sebi predmet eksperimentisanja.

Politika uništava istinsko seme ljudskog. Instrumentalizovana moćnim krupnim globalnim biznisom, ona mrvi i poslednje ostatke slobode, meljući čoveka i pretvarajući ga u paštetu koja se može namazati na svaki hleb.

Čoveče, ne daj se! Odupri se jarmu konzumerističke filosofije i shvati da si slobodno i kreativno biće! Stvaraj i kreći se u svim pravcima!

четвртак, 27. мај 2010.

Biografija Vitgenštajna

Sa posebnom radošću objavljujem vest da je danas iz štampe izašla knjiga Vitgenštajn, sažet uvid u život i delo Ludviga Vitgenštajna, jednog od najvećih filosofa XX veka.
Autor je A.Dž. Ejer (A. J. Ayer), takođe jedan od znamenitih filosofa. Ejer je napisao odličnu, jasnu i konciznu studiju o životu i delu Vitgenštajna. Knjiga je vredna jer daje preglednu analizu svih Vitgenštajnovih radova, posebno se osvrćući na Tractatus i Filosofska istraživanja.
Knjiga izlazi u izdanju Mediterran-a iz Novog Sada, prevodilac: Viktor Radun Teon.